Υγιεινή επιφανειών

Η μείωση των παθογόνων και του μικροβιακού φορτίου στις επιφάνειες που ερχονται σε επαφή με τρόφιμα, βελτιώνει την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Οι πατενταρισμένες λύσεις επεξεργασίας επιφανειών της Ecolab επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη μείωση των επιμολύνσεων κατά τη διάρκεια της μεταποίησης. Είτε αφορά άμεση επαφή με τις επιφάνειες τροφίμων, ή αφορά κοπτικά και εργαλεία επεξεργασίας που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, η  Ecolab μας δίνει μια λύση.

Back to Top