Επιτόπιος Καθαρισμός

Κάποιος εξοπλισμός μπορεί να καθαριστεί μόνο επιτόπου – δεν μπορείς να τον αποσυναρμολογήσεις , αλλά η διαδικασία απαιτεί τακτικό καθαρισμό και απολύμανση. Οι αποκαλούμενες CIP λειτουργίες είναι κατά συνέπεια ένα πρωταρχικό κομμάτι της συνολικής υγιεινής στις εγκαταστάσεις Τροφίμων & Ποτών, συνιστώντας ίσως από κάποιες από τις πιο καθιερωμένες αυτόματες διαδικασίες καθαρισμού. Όμως τα αυξημένα κόστη νερού και ενέργειας και τα συνεχώς απαιτητικότερα παραγωγικά προγράμματα έχουν καταστήσει αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό της αποτελεσματικότητας τέτοιων διαδικασιών. Όλο και περισσότεροι πελάτες απαιτούν προσεγγίσεις οι οποίες να ελαχιστοποιούν τον μη παραγωγικό χρόνο, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα του εργοστασίου .

Η εξειδίκευση της Ecolab στον τομέα αυτό είναι μοναδική. Τα νέα ειδικά προγράμματα μας, συνδυάζουν CIP διάγνωση με παγκόσμιας εμβέλειας εργαλεία βελτιστοποίησης των λειτουργιών CIP. Πρωτοποριακά χημικά μεταφέρουν χειροπιαστά οφέλη σε σχέση με τα παραδοσιακά καθαριστικά  και σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν υψηλότερο επίπεδο καθαρισμού  σε μικρότερο χρόνο με πολύ λιγότερη ενέργεια.  

Back to Top