Αναζήτηση Δ.Δ.Α.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με μια αλλαγή στους αριθμούς Επείγουσας Ανάγκης που ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2017. Στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας μας, οι παλιοί αριθμοί θα αντικατασταθούν συστηματικά από νέους. Εν τω μεταξύ, σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης (ακούσια περιστατικά, όπως χημική διαρροή, περιστατικό κατά τη μεταφορά ή ακούσια έκθεση σε χημικά) για τη ΧΩΡΑ ΣΑΣ, παρακαλούμε καλέστε στο +30 2111987489.

Αναζήτηση MSDS
Η αναζήτηση είναι πολύ μικρή. Παρακαλώ εισάγετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες
Αναζήτηση ανα
Back to Top